SINGLE-CUT PARADE COMPILATION PROCJECT
TERMS of participation in project

1) You can send recordings which are your own compositions or improvisations. Don't send covers, please. In case of classic melody or popular song, Organiser can make some exception and accept the recording.

2) Compilation will be available for free, publicated under Creative Commons license as mp3-album release on bonimedia.pl - BONImedia Rock'n Metal netlabel.

3) The album will be widely promoted and commented in many media, so this is great opportunity for you to show yourself and your guitars :)

4) You can be a solo artist or record as a band as well. The only one condition - at least one "single-cut-guitar" must appear in the recording. Of course we mean "Les-Paulish" guitars like Gibson, Epiphone, Greco, Edwards and other brands (Jolana, Vintage, Harley Benton or even some Defil Aster?), but we hope some owners of modern single-cuts will join too (ESP, LTD, or even Skervesen or some luthier constructions).

5) If you already have some recordings - feel free to send it. Even if it was recorded many years ago (if the quality is acceptable).

6) There are no any music genre or arrangement complexity limitations.

7) Mp3 files will be preferred (it should be 44100 Hz, 320 kbps file).

8) Our mission is to inform and educate also. So if you have some detailed informations (wood, pickups, hardware, year of production) about your instrument - let us know. You SHOULD SEND SOME PHOTOS as well.

9) Deadline: 14-01-2021.

10) Recordings, photos, questions - send here, please: netlabel@bonimedia.pl

11) You can help to inform about the project sharing this Facebook Event link:

https://www.facebook.com/events/701964157425591/

Previews of latest projects / Zwiastuny poprzednich projektów:

SINGLE-CUT PARADE - projekt poświęcony gitarom typu Les Paul i modern single-cut
REGULAMIN uczestnictwa w projekcie

1) Nadsyłać można utwory, które są kompozycjami własnymi lub improwizacjami. Wszelkie covery odpadają. W przypadku nagrań muzyki klasycznej lub melodii/piosenki popularnej (gdzie ustalenie autora jest trudne lub niemożliwe), Organizator może zrobić wyjątek i przyjąć takie nagranie.

2) Kompilacja będzie dostępna za darmo - zgodnie z zasadami licencji Creative Commons w formie mp3-albumu na stronie wydawnictwa bonimedia.pl - BONImedia Rock'n Metal netlabel.

3) Kompilacja będzie szeroko promowana i komentowana w mediach, więc jest to świetna okazja by pokazać światu piękne instrumenty i przy okazji polecić swoje zespoły, czy osiągnięcia solowe :)

4) W projekcie mogą wziąć udział zarówno soliści, jak i zespoły. Wystarczy, że w nagraniu pojawi się chociaż jeden instrument określany jako single-cut. Naturalnie używając określenia "single-cut" mamy na myśli wszelkie klasyczne instrumenty typu "Les-Paul" marek takich jak Gibson, Epiphone, Greco, Edwards i innych (Jolana Diamant, Vintage V100, Harley Benton, może nawet Defil Aster?), ale również nowoczesne single-cuty od ESP, LTD, czy nawet Skervesena. Dzieła lutników również będą mile widziane! Czekamy na Wasze nagrania!

5) Nagranie nie musi być pierwszej świeżości, utwory archiwalne są mile widziane (o ile jakość nagrania jest akceptowalna).

6) Nie ma żadnych ograniczeń co do gatunków muzycznych, sposobu realizacji, rozmachu aranżacyjnego itp.

7) Preferowane będą nagrania w formacie mp3 (320 kbps, 44100 Hz).

8) Dla celów edukacyjnych konieczne jest przesłanie zdjęć użytych instrumentów i przekazanie szczegółowych informacji (jeśli są znane) dotyczących modelu, daty produkcji instrumentu, rodzaju drewna użytego do budowy, rodzaju przetworników, osprzętu itp.

9) Termin nadsyłania nagrań: 14 stycznia 2021.

10) Pytania, nagrania i inne materiały - proszę kierować tu: netlabel@bonimedia.pl

12) Możesz pomóc w rozpowszechnianiu informacji o projekcie, dzieląc się linkiem i zapraszając do wydarzenia na Facebook'u potencjalnych zainteresowanych:

https://www.facebook.com/events/701964157425591/

If your music is "alternative" and hard to define = you probably will fit this netlabel! Preffered genres: acoustic, alternative rock, art rock, athmospheric rock, classic rock, folk-rock, garage rock, gothic rock, grunge, hard rock, indie rock, instrumental rock, math rock, post-rock, progressive rock, psychedelic rock, punk rock, rock & roll, slow rock, southern rock, space rock, symphonic rock, black metal, death metal, doom metal, funk metal, heavy metal, nu metal, power metal, trash metal.

stat4u